Mbledhja nr.3 – 25.01.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 3-të për më datë 25.01.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 10:30.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 2-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 17.01.2017.

2. Propozim-vendim për pagesë të parakohshme të një pjese të kredisë së ndërtimit të objektit zyrtar të Agjencisë.

3. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR TV MTM SHPKNJP Shkup.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility