Седница бр. 30 од 19.06.2013

30-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 19.06.2013 година (среда), со почеток во 10,00 часот
 
За седницата се предлага следниот:
 
                                                                            Д н е в е н   р е д
 
1. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот одржана на 23.05.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот одржана на 31.05.2013 година.

3. Извештај од медиумското покривање на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година.
 
4. Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, прв програмски сервис на  Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година.

5. Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, втор програмски сервис на Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година.

6. Информација за постапувањето на програмскиот сервис на ТРД Канал 5 ДОО – Скопје по укажувањето за серијалот “Тишина”.

7. Информација за постапувањето на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, по мерката за серијалот “Бурни времиња”.

8. Информација за плаќање по доставените пресметки на радиодифузерите на 03.06.2013 година.

9. Информација во врска со неработењето односно неемитувањето радио програмски сервис на Дрштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга.

10. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

11.Разно.Accessibility

Accessibility