Seanca nr. 30 më datë 19.06.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 30-të do ta mbaje më datë 19.06.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 25-të e Këshillit e mbajtur më datë 23.05.2013

2. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 26-të e Këshillit e mbajtur më datë 31.05.2013

3. Raport nga mbulimi mediatik  i fushatës zgjedhore të Zgjedhjeve lokale 2013

4. Raport nga monitorimi i NP MTV, servisi i programit të parë i televizionit të Maqedonisë, transmetuar më datë 9 qershor 2013

5. Raport nga monitorimi i NP MTV servisi i programit të dytë i televizionit të Maqedonisë, transmetuar më datë 9 qershor 2013-06-27

6. Informacion për veprimin e servisit programor SHTR Kanal 5 – Shkup pas paralajmërimit për serialin “Heshtje”  

7. Informacion për veprimin e servisit programor të SHTR Televizioni SITEL – Shkup, pas masës për serialin “Kohrat e Bujshme”

8. Informacion për pagesën pas dorëzimit të përllogaritjeve të transmetuesve më datë 03.06.2013

9. Informacion në lidhje me jo punën respektivisht jo transmetimi i serviseve radio programore të Shoqërisë për radiodifuzion DI-XHEJ – Strugë

10. Propozim vendim për shpërndarjen e nevojave të Këshillit për radiodifuzion të Republikës së Maqedonisë

11. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility