Седница бр. 30 – 30.09.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 30.09.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 30.09.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 29 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.09.2015 година.

2. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Анализа на родовите во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање.

3. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Службена облека и обувки.

4. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Монтирање и набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службено возило на Агенцијата.

5. Предлог – Одлука за повторна (втора) продажба на движна ствар – патничко моторно возило Nissan Qashqai Visia 1.5 dCi – SK – 115-UB.

6. Разно.Accessibility

Accessibility