Mbledhja nr. 30 – 30.09.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 30-të më datë 30.09.2015 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00.


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 30-të më datë 30.09.2015 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00.

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 29-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 17.09.2015.

2. Propozim-Vendim për furnizim publik: Analiza e barazisë gjinore në konceptet dhe përmbajtjet programore të mjeteve për informim publik.

3. Propozim-Vendim për furnizim publik: Veshmbathje zyrtare.

4. Propozim-Vendim për furnizim publik: Montimi dhe blerja e gomave automobilistike dhe pajisjeve shtesë për automjetin zyrtar të Agjencisë.

5. Propozim-Vendim për shitje të sërishme (të dytë) të gjësendit të tundshëm – automjetit Nissan Qashqai Visia 1.5 dCi – SK – 115-UB.

6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility