Седница бр.32 од 01.07.2013

image_pdfimage_print

32 – та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 01.07..2013 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот
 
За седницата се предлага следниот:
 

 

Д н е в е н    р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 28-та седница на Советот одржана на 07.06.2013 година.

2. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки на трговските радиодифузни друштва.

3. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија ДООЕЛ Струга, со предлог одлука.

4. Информација за емитувана играна програма (кинемотографски играни и анимирани филмови и ТВ серии и серијали) на програмата на регионалниот радиофузер ТВ ЕДО – с.Љубанци, Скопје, во времето од 9–ти до 16-ти јуни 2013 година, со предлог заклучоци.

5. Информација за уредени авторски и сродни права за емитувани ТВ интермеца и документарни емисии на сателитскиот телевизискиот програмски сервис на ТРД 24 вести, на ден 05.06.2013 година и 12.06.2013 година.

6. Разно.Accessibility

Accessibility