Седница бр.35 – 21.10.2016

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 21.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 21.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.10.2016 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Информација во врска со распоредот на телевизиските програмски сервиси на трговските радиодифузни друштва во електронскиот водич за програма (EPG) за MUX6 и MUX7.

4. Разно.Accessibility

Accessibility