Седница бр.35. – 29.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја одржа на 29.11.2021 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.11.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.11.2021 година.
  3. Предлог за донесување на одлука за зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година, со предлог – одлука.
  4. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за доделување финансиска помош – донација за настраданите македонски државјани во сообраќајната несреќа во Република Бугарија.
  5. Предлог за изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  6. Предлог – одлука за промена на сопственичката структура на РА Ват од Скопје.
  7. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  8. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility