Седница бр.36 – 16.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 16.11.2015 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 16.11.2015 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.11.2015 година.

2. Предлог-Нацрт годишен план за вршење програмски надзор за 2016 година.

3. Предлог-Нацрт годишен план за вршење административен надзор за 2016 година.

4. Предлог-Нацрт програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

5. Разно.Accessibility

Accessibility