Mbledhja nr. 36 – 16.11.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 36-të për më datë 16.11.2015 (e hënë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 36-të për më datë 16.11.2015 (e hënë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 35-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 11.11.2015.

2. Propozim-Drafti i planit vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore për vitin 2016.

3. Propozim-Drafti i planit vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes administrative për vitin 2016.

4. Propozim-Drafti për punën e Agjencisë së shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016 (me Draft-programin për aktivitetet e planifikuara dhe Draft-planin financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele)

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility