Седница бр.36 – 24.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја закажува за 24.08.2018 година (петок), со почеток во 11:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.08.2018 година.
  2. Нацрт-Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility