Седница бр.37 – 08.11.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 08.11.2016 година (вторник), со почеток во 15:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 08.11.2016 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.10.2016 година.

2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година.

3. Разно.Accessibility

Accessibility