Mbledhja nr. 37 – 08.11.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 37-të për më datë 08.11.2016…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 37-të për më datë 08.11.2016

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 36-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 28.10.2016.

2. Propozim-vendim për rebalancin e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

3. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility