Седница бр.38 -13.11.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 13.11.2017 (понеделник) во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 07.11.2017 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.11.2017 година.

3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

4. Разно.Accessibility

Accessibility