Mbledhja nr.38 – 13.11.2017 – drejtëpërdrejt në YouTube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 38-të për më datë 13.11.2017 (e hënë) me fillim në ora 13:30.

 RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 36-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 07.11.2017.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 37-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 07.11.2017.
  3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për emetim televiziv.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility