Седница бр.38 – 15.11.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 15.11.2016 година (вторник), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 15.11.2016 година (вторник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.11.2016 година.

2. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2017 година.

3. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2017 година.

4. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година).

5. Информација за Нацрт-ревизија на Националната Програма за усвојување на европското законодавство НПАА 2017.

6. Разно.Accessibility

Accessibility