Mbledhja nr. 38 – 15.11.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 38-të për më datë 15.11.2016 (e martë), me fillim në ora 16:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 38-të për më datë 15.11.2016 (e martë), me fillim në ora 16:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 37-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 08.11.2016.

2. Draft – plani vjetor për realizimin e mbikëqyrjes programore për vitin 2017.

3. Draft-plani vjetor për realizimin e mbikëqyrjes administrative për vitin 2017.

4. Draft-programi i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017 (me Draft-programin e aktiviteteve të planifikuara si dhe Draft-plani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017).

5. Informatë për Draft-revizionin e Programit nacional për miratimin e legjislacionit evropian NPAA 2017.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility