Седница бр.39 – 11.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 11.12.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 11.12.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-Записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.12.2015 година.

2. Нацрт-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање.

3. Предлог-Упатство за изменување и дополнување на упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија.

4. Предлог-Концепт за развој на непрофитните радиодифузни установи.

5. Предлог-Одлука за претплата на “Службен весник на Република Македонија“, за 2016 година, во печатена форма.

6. Предлог-Одлука за набавка на баркод читач.

7. Предлог-Одлука за набавка нановогодишни честитки.

8. Информација за Одлука за поништување за јавна набавка–стока: Службена облека и обувки за вработените лица.

9. Разно.

 Accessibility

Accessibility