Седница бр. 4 од 22.01.2013

4-та седница на Советот за радиодифузија од 22.01.2013 година (вторник), со почеток во 12,00 часот
 
 
Д н е в е н р е д

 

1. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радио телевизија Скопје, Прв програмски сервис на МТВ, емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година

 

2. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Втор програмски сервис на МТВ емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година.

 

3. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Собраниски канал на МТВ емитувана на 12,13 и 14 јануари 2013 година.

 

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година.

 

5. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година.

 

6. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ – Манчев – ДОО Скопје емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година.

 

7. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година.

 

8. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје емитувана на 12, 13 и 14 јануари 2013 година.

 

9. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје емитувана на 12,13 и 14 јануари 2013 година.

 

10. Разно.
 Accessibility

Accessibility