Seanca nr. 4 më datë 22.01.2013

Seanca nr. 4 e Këshillit të Radiodifuzionit  me datë 22.01.2013 (e martë) me fillim prej ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1. Raport nga monitorimi i programit të NP Radio Televizioni i Maqedonisë Shkup,  Servisi i programit të parë të MRT, transmetuar më 12, 13 dhe 14 janar 2013

 

2. Raport nga monitorimi i programit të NP Radio Televizioni i Maqedonisë Shkup, servisi i programit të dytë të MRT transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

3. Raport nga monitorimi i programit të NP Radio Televizioni i Maqedonisë Shkup, kanali parlamentar MRT transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

4. Raport nga monitorimi i programit të SHTR Televizioni Telma-Shkup transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

5. Raport nga monitorimi i programit të Shoqatës tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE- SHKUP, Prilep transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

6. Raport nga monitorimi i programit të Shoqatës tregtare radiodifuzive SKAJ NET- Shkup transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

7. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV VTR NACIONAL –Shkup transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

8. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV MTM DASOT – Shkup, transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

9. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV SKOPJE (SHKUPI)- Shkup transmetuar më 12,13 dhe 14 janar 2013

 

10. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility