Седница бр.40 – 22.12.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 22.12.2016 година (четврток), со почеток во 13:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 22.12.2016 година (четврток), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.12.2016 година.

2. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор за 2017 година.

3. Предлог-годишен план за вршење административен надзор за 2017 година.

4. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година).

5. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2017 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

6. Предлог-одлука за претплата на „Службен весник на Република Македонија“ за 2017 година, во печатена форма.

7. Разно.Accessibility

Accessibility