Mbledhja nr.40 – 22.12.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 40-të për më datë 22.12.2016 (e enjte), me fillim në ora 13:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 40-të për më datë 22.12.2016 (e enjte), me fillim në ora 13:00.

REND I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 39-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 01.12.2016.

2. Propozim-plani vjetor për realizimin e mbikëqyrjes programore për vitin 2017.

3. Propozim-plani vjetor për realizimin e mbikëqyrjes administrative për vitin 2017.

4. Propozim – programi i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017 (me Propozim-programin e aktiviteteve të planifikuara si dhe Propozim – planin financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017).

5. Propozim-plani vjetor për furnizime publike i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017.

6. Propozim-vendimi për parapagesë në “Gazetë zyrtare të Republikës së Maqedonisë” për vitin 2017, në formë të shtypur.

7. Të ndryshme.



Accessibility

Accessibility