Седница бр.41 – 17.11.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја одржа на 17.11.2020 година со почеток во 12:00 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.11.2020 година.
  2. Предлог-упатство за платеното политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility