Седница бр.41 – 21.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја одржа на 21.12.2023 година (четврток) со почеток во 13:30 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.12.2023 година.
  2. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2024-та година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје, за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје, за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ.
  6. Предлог-одговор на известување од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип.
  7. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на адвокатски услуги.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility