Seanca nr. 41 – 21.12.2023

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 41-rë e majti me datë 21.12.2023 (e enjte) me fillim prej ora 13:30 në hapsirat e Agjencisë.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 40-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 21.12.2023.
  2. Propozim-plani vjetor për furnizime publike për vitin 2024, të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL SHPKNJP, Shkup, për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) të LSHMAAV dhe të nenit 22 paragrafi (2) të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL SHPKNJP, Shkup, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR Televizioni SITEL SHPKNJP Shkup, për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) të LSHMAAV.
  6. Propozim-përgjigje ndaj njoftimit nga SHTR Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për miratimin e mjeteve financiare për furnizim të shërbimeve avokatie.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility