Седница бр.41 – 25.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 25.12.2015 година (петок), со почеток во 13:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 25.12.2015 година (петок), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

1. Усвојување на Предлог-Записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.12.2015 година.

2. Предлог-Годишен план за вршење програмски надзор за 2016 година.

3. Предлог-Годишен план за вршење административен надзор за 2016 година.

4. Предлог-Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година (со Предлог-Програма на планирани активности и Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

5. Предлог-Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

6. Разно.

 Accessibility

Accessibility