Седница бр.41 – 29.12.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 29.12.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 29.12.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.12.2016 година.

2. Предлог-одлука за поведување постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација кај ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп.

3. Предлог-одлука за набавка од мала вредност: Набавка на софтверски пакет за заштита на компјутери (Анти вирус).

4. Разно.

Седницата на Советот со почеток во 14:00 часот, ќе може да се следи во живо на веб страната на Агенцијата.Accessibility

Accessibility