Mbledhja nr.41 – 29.12.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 41-të për më datë 29.12.2016 (e enjte), me fillim në ora 14:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 41-të për më datë 29.12.2016 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 40-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 22.12.2016.

2. Propozim-vendim për inicimin e procedurës për konstatimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik te SHTR Vizhn BM-TV KANAL VIZIJA SHPKNJP Prilep.

3. Propozim-vendim për furnizim në sasi të vogël: Blerje të pakos softuerike për mbrojtjen e kompjuterëve (Antivirus).

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility