Седница бр. 44 од 10.10.2012

image_pdfimage_print

Седница бр. 44 од  10.10.2012 со почеток во 10,00 часот

Д н е в е н р е д
1. Усвојување на Записникот од 41-та седница на Советот, одржана на
01.10.2012 година.

2. Усвојување на Записникот од 42-та седница на Советот, одржана на
03.10.2012 година.

3. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување.

4. Нацрт-Упатство за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи.

5. Извештај за службено патување – Учество на меѓународна конференција за Национални Инфраструктури на Просторни Податоци (NSDI), подготвен од членот на Советот, Лазо Петрушевски.

6. Разно.

 


Accessibility

Accessibility