Seanca nr. 44 mbajtur më 10.10.2012

 


 

Seanca nr. 44 më 10.10.2012 me fillim prej orës 10:00

 

Rendi i ditës

 

1 Miratim i Procesverbalit nga mbledhja e 41 e Këshillit, e mbajtur më 01.10.2012.

 

2 Miratim i Procesverbalit nga mbledhja e 42 e Këshillit, e mbajtur më 03.10.2012.

 

3 Informacion në lidhje me pagesën e tarifës për leje, për të kryer veprimtari radiodifuzive për emetim jashtë vendit.

 

4 Propozim-Udhëzim  për regjistrimin e pako-shërbimeve programore  të regjistrimit të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit.

 

5 Raport për udhëtim zyrtar- Pjesëmarrje  në Konferencen Ndërkomëtare  për Infrastrukturë Nacionale të Dhënave Hapësinore, e përgatitur nga anëtari i Këshillit, Lazo Petrushevski.

 

6 Të ndryshme.Accessibility

Accessibility