Седница бр.49 од 31.10.2012

49-та седница на Советот за радиодифузија од 31.10.2012 година (среда), со почеток во 12,00 часот.

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 46-та седница на Советот, одржана на 17.10.2012 година.

 

2. Нацрт-План за намена и распределба на капацитетите на дигиталните мултиплекси.

 

3. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за врешење радиодифузна дејност за трговските радиодифузни друштва за кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата.

 

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво „Канал 5“ ДООЕЛ Скопје реализиран во периодот од 24 до 30 септември 2012 година (Анализа на форматот).

 

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво „Телевизија Макпетрол“ ДООЕЛ Скопје (ТВ Телма) реализиран во периодот од 24 до 30 септември 2012 година (Анализа на форматот).

 

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво „Телевизија Сител“ ДООЕЛ Скопје реализиран во периодот од 24 до 30 септември 2012 година (Анализа на форматот).

 

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво „Алсат – М“ ДОО Скопје реализиран во периодот од 24 до 30 септември 2012 година (Анализа на форматот).

 

8. Информација во врска со отворената стечајна постапка на Трговското радиодифузно друштво ,,РАДИО РОСА” ДООЕЛ Кочани, објавена во „Службен весник на РМ“ во месец октомври 2012 година.

 

9. Разно.Accessibility

Accessibility