Seanca nr. 49-të mbajtur më 31.10.2012

Seanca e 49-të e Këshillit të Radiodifuzionit mbajtur më 31.10.2012 (e mërkurë), me fillim në ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit  të  mbledhjes së 46-të e Këshillit , mbajtur më 17.10.2012.

 

2. Projektim – Plani për destinimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multipleksëve digjitalë.

 

3. Informacion lidhur me pagesën e kompensimit të lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive për shoqatat  tregtare radiodifuzive për të cilat ishte ndërmarrur marrje të lejes.

 

4. Raport nga monitorimi i shërbimit programor të shoqatës  tregtare – radiodifuzive “Kanal 5” – Shkup i realizuar në periudhën prej 24 deri më 30 shtator 2012 (Analizë e Formatit).

 

5. Raport nga monitorimi i shërbimit programor  të shoqatës  tregtare radiodifuzive  “ Televizioni Makpetroll” – Shkpup(TV Telma) i realizuar në periudhën 24 deri më 30 shtator 2012 (Analizë e Formatit).

 

6. Raport nga monitorimi i shërbimit programor  të shoqatës tregtare – radiodifuzive “Televizioni Sitell” DOOEL Shkup i realizuar në periudhën prej 24 deri më 30 tetor  (Analizë e Formatit).

 

7. Raport nga monitorimi i shërbimit programor të shoqatës tregtare – radiodifuzive “Alsat-M” – Shkup i realizuar në periudhën prej 24 deri më 30 shtator 2012 (Analizë e Formatit).

 

8. Informacion lidhur  me procedurën e hapur  të Shoqatës tregtare – radiodifuzive “RADIO ROSA” DOELL Koçan, e shpallur në  “Gazetën Zyrtare të RM” në muajin tetor 2012.

 

9. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility