Седница бр.5 од 20.03.2012

Петтата седница на СРД се одржа на 20.03.2012 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со следниот дневен ред и следниот записник.Accessibility

Accessibility