Седница бр. 5 од 25.01.2013

5-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 25.01.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот.

                                                                    Д н е в е н   р е д
 
1. Усвојување на Записникот од 60-та седница на Советот, одржана на 12.12.2012 година.

2. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Втор програмски сервис на МТВ, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.

3. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.

5. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.

 

6. Извештај од мониторингот на програмата на Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15,16 и 17 јануари 2013 година.

7. Извештај од мониторингот мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на 15,16 и 17 јануари 2013 година.

8. Извештај од мониторингот мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.

9. Разно.
 Accessibility

Accessibility