Seanca nr. 5 më datë 25.01.2013

Seanca nr. 5 e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 25.01.2013 (e premte), me fillim prej ora 10:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 60-të e Këshillit, e mbajtur më datë 12.12.2012

 

2. Raport nga monitorimi i programit të NP Radiotelevizioni i Maqedonisë, servisi i programit të dytë të MRT, transmetuar më datë 15,16 dhe 17 janar 2013

 

3. Raport nga monitorimi i programit të SHTR RADIO KANAL 77 – Shtip, transmetuar më datë 15,16 dhe 17 janar 2013

 

4. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV MTM DASTO – Shkup, transmetuar më datë 15, 16 dhe 17 janar 2013

 

5. Raport nga monitorimi i programit të Shoqatës tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE – Prilep, transmetuar më datë 15,16 dhe 17 janar 2013

 

6. Raport nga monitorimi i programit të Shoqatës tregtare radiodifuzive ALFA TV – Shkup, transmetuar më datë 15, 16 dhe 17 janar 2013

 

7. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV Era – Shkup, transmetuar më datë 15, 16 dhe 17 janar 2013

 

8. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV MTM  DASTO – Shkup, transmetuar më datë 15,16,17 janar 2013

 

9. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility