Седница бр.5 – 09.02.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 5-та седница ја закажува за 09.02.2017 година (четврток), со почеток во 14:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.02.2017 година.

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Ревизорски услуги.

4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка- услуга: Авионски билети.

5. Предлог-одлука за набавка на услуга од мала вредност, за потребите на Агенцијата.

6. Разно.Accessibility

Accessibility