Mbledhja nr.5 – 09.02.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele  e cakton mbledhjen e 5-të për më datë 09.02.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:15.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 4-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 02.02.2017.

2. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

3. Propozim-vendim për furnizim publik – shërbim: Shërbime të revizionit.

4. Propozim-vendim për furnizim publik – shërbim: Bileta të aeroplanit.

5. Propozim-vendim për furnizim në shumë të vogël, për nevojat e Agjencisë.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility