Седница бр.50 од 02.11.2012

50-та седница на Советот за радиодифузија од 02.11.2012 година (петок), со почеток во 14,00 часот.

 

Д н е в е н р е д

1. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за трговските радиодифузни друштва, врз основа на доставени пресметки на 18 октомври 2012 година

 

Записникот од 50-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тука.Accessibility

Accessibility