Seanca nr. 50-të mbajtur më 02.11.2012

Seanca e 50-të e Këshillit të Radiodifuzionit mbajtur më 02.11.2012.(e premte), me fillim prej orës 14:00
 
Rendi i ditës
 
 
1. Informacion në lidhje me pagesën e kompensimit të  lejes së ushtrimit të veprimtarisë  radiodifuzive   për shoqatat tregtare rdiodifuzive, në bazë të përllogaritjeve te kryera më 18 tetor 2012.


Accessibility

Accessibility