Седница бр. 53 од 01.11.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 53-та седница за 01.11.2013 година (петок), со почеток во 11,00 часот

Д н е в е н р е д

1. Информација по Барањето на ТРД Алсат М – Скопје бр. 03-4204/1 од 28.10.2013 година, за „затемнување“ на реемитувањето на странските телевизиски програмски сервиси ТВ 21 Косово (TV 21 Kosovo), ТВ Хајат (TV Hayat) и Визион Плус (Vizion plus) за време на реемитувањето на ТВ серијата „Карадај“.

2. Разно.



Accessibility

Accessibility