Седница бр. 65 од 18.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 65-та седница за 18.12.2013 година (среда) со почеток во 10,00 часот…


Советот за радиодифузија ја закажува 65-та седница за 18.12.2013 година (среда) со почеток во 10,00 часот.

 

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 62-та седница на Советот, одржана на 06.12.2013 година.

2. Нацрт-Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година.

3. Нацрт-годишен план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

4. Нацрт-Распоред на постапките за јавни набавки по Сектори за Нацрт-годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија .

5. Предлог-Програма за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 годинa.

6. Разно.Accessibility

Accessibility