Seanca nr. 65 me datë 18.12.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 65 do ta mbaje me datë 18.12.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 10:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 65 do ta mbaje me datë 18.12.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 62 e Këshillit, me datë 06.12.2013.

2. Draft plani financiar i Këshillit të radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë për vitin 2014.

3. Draft plani vjetor për furnizime publike në vitin 2014 i Këshilli të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

4. Draft orari i procedurave për furnizime publike nëpër sektore për Draft planin vjetor për furnizime publike në vitin 2014 të Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

5. Propozim program për punën e Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility