Седница бр.9 од 18.04.2012

9-та  седница на СРД се одржа на 18.04.2012 (среда), со почеток во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility