Скај Радио Плус

image_pdfimage_print

2020 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор Скај Радио Плус – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Скај Радио Плус (член 9 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 10.06.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Скај Радио Плус  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт, податоци за сопственичка структура

– Контролен административен  надзор – Скај Радио Плус  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Контролен административен надзор –  Скај Радио Плус – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 30.05.2018

– Редовен административен надзор –  Скај Радио Плус  – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за мерка опомена Скај Радио Плус  – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018
  • Решение за мерка опомена Скај Радио Плус – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


Accessibility

Accessibility