1

Соопштенија за јавност

Објавен Вториот извештај за медиумското покривање на Референдумот 2018

Констатирани неправилности при емитување платена јавна пропаганда за референдумот

Радиодифузерите не го прекршија молкот

Објавен Првиот извештај од монторингот на медиумското претставување на Референдумот 2018

Две прекршочни постапки за референдумско рекламирање 

Анкети заклучно со 24-ти, а референдумски молк од 28-ми септември 

Прекршување на правилата за референдумско рекламирање

Јавната пропаганда за референдумот да се одвои од другите содржини на медиумите