Хроника од првото продолжение на 4-та седница

СКОПЈЕ 2 март 2012 – На денешното прво продолжение на 4тата седница на СРД беа разгледани извештаите од мониторингот на дел од локалните телевизиски станици. Притоа СРД ги изрече следните укажувања и мерки:

ТВ Стар ( Штип): три укажувања и една писмена опомена;
ТВ Ирис ( Штип): четири укажувања и една писмена опомена;
ТВ Канал Вис (Струмица): три укажувања и една писмена опомена со обврска за објавување;
ТВ Тиквешија (Кавадарци): две укажувања  и една писмена опомена;
ТВ Интел(Струмица): две укажувања;Ќ
ТВ Нова (Гевгелија):две укажувања и една писмена опомена со обврска за објавување;
ТВ Здравкин (Велес): едно укажување и една писмена опомена;
ТВ Боем (Кичево):две укажувања;
ТВ- ВТВ (Валандово): две укажувања;
ТВ-КТВ (Кавадарци): две укажувања;
ТВ -Ускана (Кичево):две укажувања;
ТВ Канал Три (ТВ Жупа): едно укажување;
ТВ Д1 (Делчево): едно укажувањеAccessibility

Accessibility