Kronikë nga vazhdimi i parë i mbledhjes së katërt

SHKUP, 2 mars 2012 – Në vazhdimin e parë të sotëm të Mbledhjes nr. 4 të KRD u shqyrtuan raportet nga monitorimi i një pjese të stacioneve televizive lokale. Me këtë rast KRD doli me këto ndërmendje dhe shqiptoi këto masa:

TV Star (Shtip): tri ndërmendje dhe një vërejtje me shkrim;
TV Iris (Shtip): katër ndërmendje dhe një vërejtje me shkrim;
TV Kanal Vis (Strumicë): tri ndërmendje dhe një vërejtje me shkrim me obligim publikimi;
TV Tikveshia (Kavadar): dy ndërmendje dhe një vërejtje me shkrim;
TV Intel (Strumicë): dy ndërmendje;
TV Nova (Gjevgjeli): dy ndërmendje dhe një vërejtje me shkrim me obligim publikimi;
TV Zdravkin (Veles): një ndërmendje dhe një vërejtje me shkrim;
TV Boem (Kërçovë): dy ndërmendje;
TV VTV (Vallandovë): dy ndërmendje;
TV KTV (Kavadar): dy ndërmendje;
TV Uskana (Kërçovë): dy ndërmendje;
TV Kanal Tri (TV Zhupa): dy ndërmendje;
TV D1 (Dellçevë): një ndërmendje.Accessibility

Accessibility