Хроника од 11-та седница

СКОПЈЕ, 25.02.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница го усвои Извештајот за годишна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2013-та година.

Агенцијата ја усвои Информацијата за одржани обуки со радиодифузерите во врска со нивните обврски од Изборниот законик и за Методологијата за мониторинг за време на изборни процеси.

Агенцијата ја усвои Информацијата од конференцијата “Насоки за развој на аудиовизуелните индустрии во Република Македонија –филм, телевизија, видео игри”

Агенцијата ја усвои Предлог-Процедурата за постапување на Стручната Служба при утврдување прекршувања на Изборниот законик за време на Претседателските Избори во 2014 Година.

Агенцијата ја усвои Информација по повод барањето на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ – Скопје за затемнување на реемитувани странски програмски сервиси заради заштита на нејзините ексклузивни права за емитување на играна и друга програма, го прифати барањето и заклучи за обврската за затемнување веднаш по редовна пошта и по електронска пошта да се известат сите јавни електронски комуникациски мрежи во Република Македонија, со предупредување на правните последици од непостапувањето по налогот за затемнување.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ Скопје, Потврда бр. 1 со која регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: МТВ 1, МТВ 2, Собраниски канал, Алсат- М, Канал 5, Канал 5 плус, Алфа ТВ, Наша ТВ, Телма, Сител, Сител 3, ТВ Сонце, 24 Вести и МТМ (регионално);

-на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола, Потврда бр. 33 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: ОBN и TV K3;

– на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола, Потврда бр. 1 со која регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: МТВ 1, МТВ 2, Собраниски канал, Сител, Сител 3, Канал 5, Канал 5 +, Алфа, 24 Вести, Наша ТВ, Алсат-М, ТВ Боем (регионално), ТВ Тера (локално), ТВ Орбис (локално), Ускана ТВ (регионално), Телма, ТВ Сонце, Fox Movies, Fox Crime, Fox Life, Fox, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, National Geographic, 24 Kitchen, Discovery Channel, Animal Planet, TLC, ID Investigation Discovery, Discovery World, Discovery Science, CNN International, TCM/Carton Network, Boomerang, DM Sat, Balkanika, Fen TV, Planeta, Sport Klub 1, Sport Klub 2, SK Prime SK3, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, OBN, RT Documentary International HD, Russia Today HD, B29 info, Soko TV, Studio B, RTV Atlas, Orlando Klinci, Disney Channel, Fashion TV, MTV Adria, Hayat, RTCG Sat, RTS Sat, HRT 1, HRT 3, Rai Uno, Pro 7, VH1, Reality, Channel One Russia World Wide, Universal Channel, Eurosport, Eurosport 2, VOX, Super RTL, RTL 2, RTL, N-TV, Arte, Svet Plus, Duga TV, OTV Valentino, Rodina TV, Sos Kanal, KCN Mjuzik, Kopernikus, Happy TV;

-на ТРД- оператор на кабелска мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп, Потврда бр. 2 со која регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Алфа ТВ, Телма, 24 Вести, Наша ТВ, Сонце ТВ, ТВ Визија (регионално), Алсат-М, ТВ Лажани (локално) , Kanal 5+, RTS Sat, OTV Valentino, Kopernikus, SCI-FI, E!, IQS Life, Fox Crime, Fox Life, National Geographic, CBS Drama, Universal Channel, Tring Super, Tring Max, Tring Life, Tring Comedy, 3 Plus, Tring Tring, Desire, Extreme Sport, Viasat Explorer, TV 1000, Viasat History, Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet, Viasat Nature, TLC, 24 Kitchen, Carton Network, Boomerang, MTV Hits, MTV Dance, VH1 Classic, MTV Rocks, VH1 Adria, Planeta, Planeta, Style, HRT 1, AB Moteurs, Chasse et Peche, Rai Uno, Redlight, D-XTV 2, SCT 7, SCT HD, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Fishing and Hunting, Mini Ultra, RTV Atlas, Al Jazeera и Tring Sport News;

-ТРД- оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село, Потврда бр. 2 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: МТВ 1, МТВ 2, Собраниски канал, Сител, Сител 3, Канал 5, Канал 5 +, Алфа, 24 Вести, Наша ТВ, Алсат-М, Телма, ТВ Сонце, ТВ Интел (локално), ТВ Канал Виз (регионално), ТВ Кобра (регионално), ТV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Planeta, DM Sat, RT Documentary International HD, Russia Today HD, B92 info, Soko TV, Studio B, RTV Atlas, Svet Plus, Duga TV, OTV Valentino, Rodina TV, Sos Kanal, KCN Mjuzik, Kopernikus, Happy TV, Palma Plus, Duga TV, Astro TV, HD Mjuzik, Top Music, HRT 1, HRT 3, RTS Sat и RTL;

– на ТРД- оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Струмица, Потврда бр. 1 со која регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: МТВ 1, МТВ 2, Собраниски канал, Сител, Сител 3, Канал 5, Канал 5 +, Алфа, 24 Вести, Наша ТВ, Алсат-М, Телма, ТВ Сонце, TВ Интел (локално), ТВ Канал Виз (регионално), ТВ Кобра

(регионално), ТV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Planeta, DM Sat, RT Documentary International HD, Russia Today HD, B92 info, Soko TV, Studio B, RTV Atlas, Svet Plus, Duga TV, OTV Valentino, Rodina TV, Sos Kanal, KCN Mjuzik, Kopernikus, Happy TV, Palma Plus, Duga TV, Astro TV, HD Mjuzik, Top Music, HRT 1, HRT 3, RTS Sat и RTL;

-на на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, Потврда бр. 23 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Канал 5 Плус и ТВ К3;

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, Потврда бр. 20 со која регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Канал 5 Плус и ТВ К3;

-на ТРД – Oператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, Потврда бр. 15 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Канал 5 Плус и Fox Crime;

– ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 28 1 со која регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следниот телевизиски програмски сервис: Minimax.

 Accessibility

Accessibility