Хроника од 14-та седница

СКОПЈЕ, 15.03.2013 – Советот за радиодифузија на денешната седница го усвои Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година.

СРД исто така го усвои и Извештаjот од медиумското покривање на локалните избори 2013 во вестите – први 10 дена (4-13 март 2013 година).

Советот за радиодифузија заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на TРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ – Л – НЕТ КТВ Лабуништа  Потврда бр.3 со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмскии сервиси;  Канал 5, Hayat folk, Hayat plus, Aljazeera Balkans, RTCG, RTS Sat, HRT 1, Slo 1. 

-на TРД – оператор на кабелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ Крушево Потврда бр.2 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси;  Канал 5, ТВ Сонце, HRT 1, RTS sat, RTCG sat, 24 kitchen, Planeta TV, ТV 1000, RAI Uno, Chasse & Peche, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, Boomerang, National Geographic, Fox LIFE, Fox CRIME, Fox Movies, CNN, Cartoon Network.

– на TРД – оператор на кабелска мрежа ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка Потврда бр. 1 со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмскии сервиси: МТВ 1, МТВ 2, СОБРАНСКИ, МКТВ САТ, СИТЕЛ, СИТЕЛ 3, КАНАЛ 5, АЛФА, НАША ТВ, СОНЦЕ, ТЕЛМА, 24 ВЕСТИ, КАНАЛ 5+, RAI DUE, DM SAT, KOPERNIKUS, KCN MUSIK, SVET PLUS, HRT 1, HRT 3, RTS SAT, SLO 1, RAI UNO, TRT, ARTE, TELE 5, ATLAS.

-на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИАEНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес,Штип, Прилеп Потврда бр. 43 со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Channel One, Russia.

-на Македонски Телеком АД Скопје, Потврда бр. 39 со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмскии сервиси: Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, MTV Adria, TV 1000, Eurosport, Eurosport 2, Extreme sport, HBO, HBO Comedy, Motors TV.

– на ТРД – оператор на кабелска мрежа KДС – ВТ ДООЕЛ Пробиштип, Потврда бр. 4 со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмскии сервиси: Sport Klub, Sport Klub Plus, Sinemania, Golf Sport, Ultra TV, 24 Kitchen, Fishing &.Hunting, Sport Klub Prime, Mini Ultra, IQS Life, Planeta, FEN TV, Kopernikus Mjuzik, Duga TV, Studio B, Happy TV, Atlas TV, Alternative TV, HD Mjuzik, Valentino TV, Top Mjuzik, Russia Today, Russia Today Doc.

– ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип за градовите Штип, Скопје, Свети Николе, Велес, Битола, Струмица, Кочани и Кавадарци Потврда со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмскии сервиси: Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, TV 1000.

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци, Потврда бр.16 со која  регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, TV 1000.Accessibility

Accessibility