Kronikë nga seanca nr. 14-të e KRD-ës

 

Shkup, 15.03.2013 – Këshilli i Radiodifuzionit në mbledhjen e sotshme e miratoi raportin  për punën e Këshillit të Radidifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2012.

 

KRD gjithashtu e miratoi edhe raportin nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajme – 10-të ditët e para.

 

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për regjistrimin paketave programore :

 

– SHTR- operator i rrjetit kabllor KABEL – L KTV Labunishtë vërtetim nr. 3 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Kanal 5, Hayat folk, Hayat plus, Aljazeera Balkans, RTCG, RTS Sat, HRT 1, Slo 1.

 

– SHTR – operator i rrjetit kabllor GLOBAL NET KTV  Krushevë vërtetim  nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Kanal 5, TV Sonce, HRT 1, RTS sat, RTCG sat, 24 kitchen, Planeta TV, ТV 1000, RAI Uno, Chasse & Peche, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, Boomerang, National Geographic, Fox LIFE, Fox CRIME, Fox Movies, CNN, Cartoon Network.

 

– SHTR – operator i rrjetit kabllor IMPERIA SAT Çashka vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; МТВ 1, МТВ 2, PARLAMENTAR, MKTV SAT, SITEL, SITEL 3, KANAL 5, ALFA, NASHA TV, SONCE, TELMA, 24 VESTI, KANAL 5+, RAI DUE, DM SAT, KOPERNIKUS, KCN MUSIK, SVET PLUS, HRT 1, HRT 3, RTS SAT, SLO 1, RAI UNO, TRT, ARTE, TELE 5, ATLAS.

 

– Shoqatës për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shorbime “БЛИЗУ МЕДИАEНД БРОУДБЕНД” Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovë Veles, Shtip, Prilep vërtetim nr. 43  me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Channel One, Russia.

 

– Telekomit Maqedonas SHA, vërtetim nr. 39 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, MTV Adria, TV 1000, Eurosport, Eurosport 2, Extreme sport, HBO, HBO Comedy, Motors TV.

 

– SHTR – operator i rrjetit kabllor KDC – VT Probishtip, vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Sport Klub, Sport Klub Plus, Sinemania, Golf Sport, Ultra TV, 24 Kitchen, Fishing &.Hunting, Sport Klub Prime, Mini Ultra, IQS Life, Planeta, FEN TV, Kopernikus Mjuzik, Duga TV, Studio B, Happy TV, Atlas TV, Alternative TV, HD Mjuzik, Valentino TV, Top Mjuzik, Russia Today, Russia Today Doc.

 

– SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip për qytetet Shtip, Shkup, Shën Nikole, Veles, Manastir, Strumicë, Koçan dhe Kavadarci me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, TV 1000.

 

– SHTR – operator i rrjetit kabllor ROB Shtip, të gjitha degët, telekabllor – paketë digjitale, për qytet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçan dhe Kavadarc, vërtetim nr. 16 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive ; Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, TV 1000.Accessibility

Accessibility